गोड गोष्टी भाग ५: दुःखी (साने गुरुजी)

वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------

साने गुरुजींनी केलेले "ले मिझराब्ल" (Les Miserables) या प्रसिद्ध फ्रेंच कादंबरीचे संक्षिप्त मराठी रूपांतर.

ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

गोष्ट १: साधू
गोष्ट २: अभागिनी आणि तिची लहान मुलगी
गोष्ट ३: अघटित घटना
गोष्ट ४: अटक
गोष्ट ५: समुद्रात
गोष्ट ६: लिलीची भेट
गोष्ट ७: तो तरुण
गोष्ट ८: भूत बंगला
गोष्ट ९: प्रेमाचा अंकुर
गोष्ट १०: क्रांतीची ज्वाला
गोष्ट ११: अंमलदाराचा शेवट
गोष्ट १२: लिलीचे लग्न
गोष्ट १३: शेवट-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: