स्वामी विवेकानंदांची पुस्तके

लेखक: स्वामी विवेकानंद वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------


१. शिकागो व्याख्याने.
१८९३ साली भरलेल्या जागतिक धर्म संमेलनात स्वामीजींनी दिलेली भाषणे.

ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

शिकागो व्याख्याने
२. माझे जीवन आणि कार्य.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

माझे जीवन आणि कार्य MP3
३.मन आणि त्याची शक्ती.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

मन आणि त्याची शक्ती MP3


४.कर्म आणि त्याचे रहस्य.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

कर्म आणि त्याचे रहस्य MP3


०५.व्यक्तीमत्व विकास.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

व्यक्तीमत्व विकास ZIP
६. विचारणीय गोष्टी.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

विचारणीय गोष्टी ZIP
७.स्वामी विवेकानंद— जीवन आणि उपदेश.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

जीवन आणि उपदेश zip
८.अग्निमंत्र — स्वामी विवेकानंदांची निवडक पत्रे.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

अग्निमंत्र ZIP
९. उच्च जीवनाची साधना.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

उच्च जीवनाची साधना ZIP
१०. वेदान्त आणि जीवन.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

वेदान्त आणि जीवन ZIP

No comments: