साने गुरुजींच्या गोड गोष्टी

लेखक: साने गुरुजी वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------


१. बेबी सरोजा
तुरुंगात भेटलेल्या एका तामिळ कैद्यांकडून ऐकलेल्या गोष्टींपैकी एक साने गुरुजींनी येथे सांगितली आहे.

ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

प्रस्तावना
१. रामराव
२. सत्यनारायण
३. प्रेमाचे लग्न
४. पित्याची शेवटची देणगी
५. ना सासर ना माहेर
६. मुलीचा त्याग
७. सेवा सदनात
८. आत्याच्या घरी
९. आत्याचे निधन
१०. मुलीची आकस्मिक भेट
११. पतीच्या मदतीस
१२. सत्याग्रहात
१३. हरिजन यात्रा
१४. आनंदी आनंद गडे
२. घामाची फुले आणि करूणादेवी.
विविध ठिकाणी, वेळी आणि लोकांकडून ऐकलेल्या गोष्टी साने गुरुजींनी येथे आपल्या भाषेत आणि शैलीत परत सांगितलेल्या आहेत.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

प्रस्तावना
१. स्वर्गातील माळ
२. जाई
३. बारी
४. अश्रुंचे तळे
५. ज्याचा भाव त्याचा देव
६. थोर त्याग
७. मातृभक्ती
८. बहुला गाय
९. घामाची फुले
१०. राजा यशोधर
११. शिरीष
१२. शिरीषचे प्रयाण
१३. राजधानीत
१४. शिरीष व हेमा
१५. दुःखी करुणा
१६. सासू सासऱ्यांची समाधी
१७. सचिंत शिरीष
१८. यात्रेकरीण
१९. मी नाही तुम्ही चोर आहात
२०. मिलन
२१. राजाकडून सत्कार
२२. समाप्त
३.मनूबाबा व चित्रा नि तारू
मनूबाबा: "सिलास मार्नर" या जॉर्ज इलियट (खरे नाव मेरी ऍन इव्हान्स) यांच्या पुस्तकाचे साने गुरुजींनी केलेले मुक्त रूपांतर.
चित्रा आणि चारू: तामीळ लोककथेचा अनुवाद
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

ध्येयामुळेच जीवनाचा विकास
१. जन्मभूमीचा त्याग
२. एकाकी मनू
३. जमीनदार व त्याचे दोन मुलगे
४. सोने परत आले
५. संपत रायाचे लग्न
६. सोनी
७. सत्य लपत नाही
८. सोनीचा नकार
९. सोनीचे लग्न
१०. जन्मभूमीचे दर्शन
चित्रा आणि चारू
१. चित्रा
२. महंमद साहेबांची बदली
३. चित्राचे लग्न
४. सासूने चालवलेला छळ
५. चित्रावर संकट
६. चित्राचा शोध
७. चित्राच्या वडिलांना वेड लागते
चित्राची कहाणी
आमदार हसन
आनंदी आनंद


४.फुलाचा प्रयोग व सोहराब आणि रुस्तुम
पहिली गोष्ट प्रख्यात फ्रेंच कादंबरीकार अलेक्सान्डर डयूमा यांच्या "ब्लॅक ट्युलिप" या कादंबरीवर बेतलेली असून दुसरी प्रसिद्ध जर्मन कवी योहान वुल्फगांग गटे यांच्या फाउस्ट या नाटकावर बेतलेली आहे.
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

गोष्ट १: फुलाचा प्रयोग प्रस्तावना
१. दोघांचा बळी
२. फुला
३. फुलाला फाशीची शिक्षा
४. राजा आला फुला वाचला
५. समुद्रकाठच्या तुरुंगात
६. तुरुंगातील प्रयोग
७. फुलाला दोन बक्षिसे
८. घरी

गोष्ट २: नदी शेवटी सागराला मिळेल १.. देवाचा दरबार
२. सर्वज्ञ माधव
३. असमाधान
४. सैतानाशी करार
५. प्रेमाचा पेला
६. माधुरीची भेट
७. दुःखी माधुरी
८. ती काळरात्र
९. राजाच्या दरबारात
१०. पुन्हा घरी
स्वर्गात
गोष्ट ३: सोहराब आणि रुस्तुम १. माणुसकीचा धर्म
२. वामन भटजींची गाय
३. पाखरांची गोष्ट
४. उदारांचा राणा
५. सोहराब नी रुस्तुम


No comments: