मनस्विनी

लेखिका व वाचक: अ‍ॅड. मंजिरी घाटपांडे
-------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा २००१/०२ चा प्रथम पुरस्कार मिळविणारी ही कादंबरी ऐका स्वतः लेखिकेच्या आवाजात.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

मनस्विनी: ओळख
मनस्विनी: १
मनस्विनी: २
मनस्विनी: ३
मनस्विनी: ४
मनस्विनी: ५
मनस्विनी: ६
मनस्विनी: ७
मनस्विनी: ८
मनस्विनी: ९
मनस्विनी: १०
मनस्विनी: ११
मनस्विनी: १२
मनस्विनी: १३
मनस्विनी: १४
मनस्विनी: १५
मनस्विनी: १६
मनस्विनी: १७
मनस्विनी: १८
मनस्विनी: १९
मनस्विनी: २०
मनस्विनी: २१
मनस्विनी: २२
मनस्विनी: २३
मनस्विनी: २४
मनस्विनी: २५
मनस्विनी: २६
मनस्विनी: २७
मनस्विनी: २८
मनस्विनी: २९-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: