कृष्णाकांठ: यशवंतराव चव्हाण यांचे आत्मचरित्र

लेखक: यशवंतराव चव्हाण वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------


महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचे आत्मचरित्र.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

संपूर्ण पुस्तक (zip file)
जडण घडण: १
जडण घडण: २
जडण घडण: ३
जडण घडण: ४
जडण घडण: ५
वैचारिक आंदोलन: १
वैचारिक आंदोलन: २
वैचारिक आंदोलन: ३
वैचारिक आंदोलन: ४
वैचारिक आंदोलन: ५
निवड: १
निवड: २
निवड: ३
निवड: ४-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: