पंडिता रमाबाईंचा इंग्लंडचा प्रवास

लेखक: पंडिता रमाबाई वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------


पंडिता रमाबाई यांनी आपल्या इंग्लंडच्या दौऱ्याचे वृत्त आपल्या एका स्नेह्यांना पत्ररूपात कळवले होते. हे पत्र आणि त्यांच्या संबंधी इतर काही माहिती यांचे हे पुस्तक.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

प्रस्तावना
१. पत्र
२. महाराष्ट्रात येण्यापूर्वी व येण्यानंतर
३. जीवनचरित्र: पूर्ववृत्त
४. पुण्यास आल्यानंतर
५. रमाबाईंचे पुढील कार्य-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: