अफझल खानाचा वध

लेखक: विनायक लक्ष्मण भावे वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------


लेखक आपल्या मुलांबरोबर महाबळेश्वरास सहलीसाठी गेलेले असताना त्यांना प्रतापगडाबद्दल गोष्टी सांगत होते. त्यातून मुलांच्या आग्रहाखातर त्यांनी नंतर हे छोटेसे पुस्तक मुलांना शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमांबद्दल माहिती व्हावी या हेतूने लिहिले.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

प्रस्तावना
प्रकरण १
प्रकरण २-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: