निवडक कविता

कवयित्री व वाचक: डॉ. विनिता महाजनी
-------------------------------------------------------------------


डॉ. विनीता महाजनी यांच्या - रंगपंखी, गंधवती, जैत्र, कलश, श्यामझूल, शतपाकळ्या, विश्वमंदिरी- या सात कविता संग्रहांमधील निवडक कविता येथे आहेत. निसर्ग, अखिल विश्व, अध्यात्म, मानव, माणसांचे एकमेकांशी असलेले संबंध, नाती... अश्या विविध विषयांवरील या कविता आहेत.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

भाग १
भाग २
भाग ३-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: