शूद्र पूर्वी कोण होते?

लेखक: बाबासाहेब आंबेडकर वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------


घटनाकार बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे हिंदू धर्मातील शुद्रांचे स्थान व त्यांच्या समस्या याबद्दलचे विचार.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

भूमिका
१. शूद्रांचा कूट प्रश्न
२. शूद्रांच्या उत्पत्तीबद्दलचा ब्राह्मण ग्रंथातील सिद्धांत
३. शूद्रांचा दर्जा कोणता?
४. शूद्-आर्य संघर्ष
५. आर्यांचा परस्परातील संघर्ष
६. शूद्र आणि दास
७. शूद्र पूर्वीचे क्षत्रिय होत.
८. वर्णांची संख्या तीन की चार
९. ब्राह्मण -शूद्र संघर्ष
१०. ब्राह्मणांनी शूद्रांना अधोगतीस कसे नेले
११. समेटाचा वृत्तांत
१२. सिद्धांताची कसोटी-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: