म. जोतिबा फुले यांचे चरित्र

लेखक: पंढरीनाथ सीताराम पाटील वाचक: विद्या पाटील
-------------------------------------------------------------------


महात्मा जोतिबा फुले यांचे चरित्र.


ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)

संपूर्ण पुस्तक (zip file)
लेखकाचे हृद्गत
साकेत आवृत्तीची प्रस्तावना
प्रस्तावना
१. पूर्वजांची पूर्वकथा व जन्म
२. बालपण व शिक्षण
३, गुलामगिरीची आंच व जनसेवेची शपथ
४. राष्ट्रमातांची पहिली शाळा
५. अस्पृश्यांची पहिली शाळा
६. अघोर प्रसंग
७. भाऊबंदकीचा लढा व वडिलांचा मृत्यू
८. पुनर्विवाह व अनाथ बालकाश्रम
९. अस्पृश्योद्धार
१०. सत्यशोधक समाजाची स्थापना
११. महर्षी स्वामी दयानंद व समाजाचे कार्य
१२. दीनबंधू पात्र व कै. चिपळूणकर
१३. छत्रपतींच्या गादीवरील पूज्यभाव
१४. सक्तीचे शिक्षण
१५. ठाण्याचा उत्सव व बडोद्यातील व्याख्याने
१६. महात्मा पदवी अर्पण
१७. राष्ट्रीय सभा व गोरी नोकरशाही
१८. सार्वजनिक सत्यधर्म
१९. महात्माजींचा स्वर्गवास
२०. शेवटी चार शब्द
परिशिष्ट अ : महात्माजींविषयी ब्राह्मण पुढाऱ्यांचे विचार
परिशिष्ट ब: महात्माजींविषयी लोकमत-----------------------------------------------------------------------------------

No comments: