दासबोध

लेखक: समर्थ रामदास स्वामी
वाचक: मीना तपस्वी (संपर्क: tapaswimeena@gmail.com)

समर्थांच्या दासबोधाबद्दल अधिक माहिती देण्याची आवश्यकता नसावी! येथे मीना तपस्वी यांनी प्रत्येक दशकातील काही निवडक ओव्या थोड्या प्रस्तावनेसह सादर केल्या आहेत.

दशक १
ऐका:
डाउनलोड करा(Right-click + Save .. as)
ग्रंथारंभ लक्षण
गणेशस्तवन
शारदा स्तवन
सदगुरू स्तवन
संत स्तवन
श्रोतेजन स्तवन
कवीश्वर स्तवन
सभा स्तवन
परमार्थ स्तवन
नरदेह स्तवन

दशक २
ऐका:
डाउनलोड करा
मूर्ख लक्षण
उत्तम लक्षण
कुविद्या लक्षण
भक्ती निरूपण
रजोगुण लक्षण
तमोगुण लक्षण
सत्वगुण लक्षण
सद्विद्या निरूपण
विरक्त लक्षण
पढतमूर्ख लक्षण
दशक ३
ऐका:
डाउनलोड करा
जन्मदु:ख निरूपण
स्वगुण परिक्षा - १
स्वगुण परिक्षा - २
स्वगुण परिक्षा - ३
स्वगुण परिक्षा - ४
अध्यात्मिक ताप
आधिभौतिक ताप
आधिदैविक ताप
मृत्यू निरूपण
वैराग्य निरूपण
दशक ४
ऐका:
डाउनलोड करा
श्रवण भक्ती
किर्तन भक्ती
नामस्मरण भक्ती
पादसेवन भक्ती
अर्चन भक्ती
वंदन भक्ती
दास्य भक्ती
सख्य भक्ती
अत्मनिवेदन भक्ती
मुक्तिचतुष्टय
दशक ५
ऐका:
डाउनलोड करा
गुरु निश्चय
गुरु लक्षण
शिष्य लक्षण
उपदेश लक्षण
बहुध ज्ञान
शुद्ध ज्ञान
बद्ध लक्षण
मुमुक्षू लक्षण
साधक लक्षण
सिद्ध लक्षण
दशक ६
ऐका:
डाउनलोड करा

देव शोधन
ब्रह्म पावन
मायोद्भव
ब्रह्म निरूपण
माया ब्रह्म निरूपण
सृष्टी कथन
सगुण भजन
दृष्य निरसन
सार शोधन
अनुर्वाच्य
दशक ७
ऐका:
डाउनलोड करा

मंगलाचरण
ब्रह्म निरूपण
चतुर्दशा ब्रह्म
विमल ब्रह्म निरुपण
द्वैत कल्पना निरसन
बद्ध मुक्त निरूपण
सधन प्रतिश्ठा निरुपण
श्रवण निरूपण १
श्रवण निरूपण २
देहान्त निरूपण

दशक ८
ऐका:
डाउनलोड करा

देव दर्शन
सूक्ष्म आशंका १
सूक्ष्म आशंका २
सूक्ष्म पंचभूते निरूपण
स्थूल पंचमहाभुते
दुश्चित निरूपण
मोक्ष लक्षण
आत्मदर्शन
सिद्ध लक्षण
शून्यत्व निरसन

दशक ९
ऐका:
डाउनलोड करा

आशंका नाम
ब्रह्म निरूपण
नि:संदेह निरूपण
जाणपण निरूपण
अनुमान निरसन
गुणरूप निरूपण
विकल्प निरसन
देहान्त निरूपण
संदेह वारण
स्थिती निरूपण

दशक १०
ऐका:
डाउनलोड करा

अंत:करण एक
देह आशंका
देह आशंका शोधन
बीज लक्षण
पंच प्रलय
ब्रह्म निरूपण
सगुण भजन
प्रचित निरूपण
पुरुष प्रकृती
चलाचल निरूपण

दशक ११
ऐका:
डाउनलोड करा

सिद्धांत निरूपण
चत्वार देव निरूपण
शिकवण निरूपण
सारविवेक निरूपण
राजकारण निरूपण
महंत लक्षण
चंचळ नदी
अंतरात्मा विवरण
उपदेश निरूपण
निस्पृह वर्तणुक

दशक १२
ऐका:
डाउनलोड करा

विमल लक्षण
प्रत्यय निरुपण
भक्त निरूपण
विवेक वैराग्य निरूपण
आत्म निवेदन
सृष्टीक्रम निरूपण
विषयत्याग निरूपण
कालरूप निरुपण
यत्न शिकवण
उत्तम पुरुष निरूपण

दशक १३
ऐका:
डाउनलोड करा

आत्मानात्म
सारासार निरूपण
उभारणी निरूपण
प्रलय निरूपण
कहाणी निरूपण
लघुबोध
प्रत्यय विवरण
कर्ता निरूपण
आत्मा विवरण
शिकवण निरूपण

दशक १४
ऐका:
डाउनलोड करा

निस्पृह लक्षण
भिक्षा निरूपण
कवित्व कला निरूपण
किर्तन लक्षण नाम
हरीकथा लक्षण
चातुर्य लक्षण
युग धर्म निरूपण
अखंड ध्यान निरूपण
शाश्वत निरूपण
माया निरूपण

दशक १५
ऐका:
डाउनलोड करा

चातुर्य लक्षण
निस्पृह व्याप लक्षण
श्रेष्ठ अंतरात्मा निरूपण
शाश्वत ब्रह्म निरूपण
चंचल लक्षण
चातुर्य विवरण
अधोर्ध निरूपण
सुक्ष्म जीव निरूपण
पिंडोत्पत्ती निरूपण
सिद्धांत निरूपण

दशक १६
ऐका:
डाउनलोड करा

वाल्मिकी स्तवन निरूपण
सुर्य स्तवन निरूपण
पृथ्वी स्तवन निरूपण
आप निरूपण
अग्नी निरूपण
वायु स्तवन
महाभूत निरूपण
आत्मराम निरूपण
नाना उपासना निरूपण
गुणभूत निरूपण

दशक १७
ऐका:
डाउनलोड करा

देव बलात्कार
शिव शक्ती निरूपण
श्रवण निरूपण
अनुमान निरसन
अजपा निरूपण
देहात्मा निरूपण
जगजीवन निरूपण
तत्व निरूपण
तनु-चतुष्टय
टोणपा-सिद्ध लक्षण

दशक १८
ऐका:
डाउनलोड करा

बहुदेवस्थान निरूपण
सर्वज्ञ संग निरूपण
नि:स्पृह शिकवण
देहे दुर्लभ निरूपण
करंटा परिक्षा निरूपण
उत्तम पुरुष निरूपण
जनस्वभाव निरूपण
अंतर्देव निरूपण
निद्रा निरूपण
श्रोता अवलक्षण निरूपण

दशक १९
ऐका:
डाउनलोड करा

लेखन क्रिया निरूपण
विवरण निरूपण
करंटा लक्षण निरूपण
सदेव लक्षण निरूपण
देहमान्य निरूपण
बुद्धीवाद निरूपण
यत्न निरूपण
उपाधी लक्षण निरूपण
राजकारण निरूपण
विवेक लक्षण

दशक २०
ऐका:
डाउनलोड करा

पूर्णापूर्ण निरूपण
सृष्टी त्रिविधा लक्षण
सूक्ष्म नामाभिधान निरूपण
आत्मा निरूपण
चत्वार जिन्नस निरूपण
आत्मगुण निरूपण
आत्मा निरूपण
देह क्षेत्र निरूपण
सूक्ष्म निरूपण
विमल ब्रह्म निरूपण
-----------------------------------------------------------------------------------

20 comments:

Dr.Madhavi Mahajan said...

meenatai ek uttam upakram :) dhanyawad :) jay jay raghuveer samartha

Dr.Madhavi Mahajan said...

meenatai ek uttam upakram :) dhanyawad :) jay jay raghuveer samartha

AJIT said...

आतिशय चांगला उपक्रम आहे. दासबोध उपलब्ध करुन दिल्या बद्द्ल अभिनंदन आणी आभार... अजित देशपांडे

Anonymous said...

Sunder Upkram!

Milind Deshpande said...

Thanks for making "Dasbodh" If possible, please upload zip file.

MANIAGNI said...

thank you for this wonderful effort!!
really helps my father who is unable to read books...can you please also create and upload an audio book for bavan adhyayi datta gurucharitra

Anonymous said...

dear sir, jevha mee Loksatta maddhe ya Blog baddal vachle tasech site la bhet dili.sampurna blog drisht lagnyasarkha zaalay.
dhanyawad

Unknown said...

शतश: आभार .. अत्यंत स्तुत्य आणि प्रशंसनीय उपक्रम ..
काहीही मदत करू शकलो तर समाधान वाटेल.

Unknown said...

शतश: आभार .. अत्यंत स्तुत्य आणि प्रशंसनीय उपक्रम ..
काहीही मदत करू शकलो तर समाधान वाटेल.

Anonymous said...

आभार .. अत्यंत स्तुत्य आणि प्रशंसनीय उपक्रम .. दासबोध उपलब्ध करुन दिल्या बद्द्ल आभार..
-मी मराठी

Anonymous said...

tHANK YOU FOR SUCH A WONDERFUL SEVa

prashant aher said...

Ha upakram rabavalyamule samanya mansa paryant vinamulya online pustake uplabth jhale.
tyamule aamhi tumache aabhari aahot.

Chandr Gupt said...

thank you very much.

Unknown said...

ha upakram rabvalya baddal tumache manapasun aabhar.

Unknown said...

ha upkram rabavlyabaddal tumacha aabhari aahe.

Pappa said...

Atyant Sunder Upkram. I think ase pahilyandach koni kele asel. So Meenatai Lakh Lakh Dhanyawad. Jay Jay Raghuvir Samartha...Damodar Kothawade, Nashik

Anonymous said...

Bhagwantachi krupa tumchyawar ashich nirantar raho...deeply grateful for your kind efforts to make this timeless elixir available and bonus free downloadable to masses using internet media for global access...Great Job...request you to make such effort for Dnaneshwari and Tukaram Gatha for selected Ovyas also if possible...Deepak Nikam / mobile 9527835873

Looking around the things with different vision said...

Best. I have book at home and I did not get time to read it. This is more effective way of knowing book. Thanks alot. I can listen to dasbodh daily.

Anonymous said...

THANK YOU ,Khup abhari aahe

Unknown said...

Really appreciate your efforts.. Thank you very much..!!!